STRONA GŁÓWNA

    Kancelaria Radców Prawnych KONSULTANT Kaczorowski, Kulik spółka partnerska z siedzib± w Olsztynie należy do największych kancelarii prawniczych w województwie warmińsko-mazurskim. Zapewnia ona swoim Klientom najwyższy poziom obsługi prawnej we wszystkich aspektach działalno¶ci gospodarczej.
    
    Kancelaria mie¶ci się w zabytkowej, niedawno odrestaurowanej, kamienicy przy ul. D±browszczaków 18 w Olsztynie. W tej samej kamienicy znajduje się także Kancelaria Notarialna, której bliskie s±siedztwo umożliwia szybkie i kompleksowe przeprowadzenie czynno¶ci wymagaj±cych udziału notariusza. Do zalet zwi±zanych z położeniem Kancelarii należy zaliczyć również bezpo¶rednie s±siedztwo S±du Rejonowego i S±du Okręgowego oraz Wojewódzkiego S±du Administracyjnego. 

    Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotycz±cymi naszej Kancelarii oraz do korzystania z naszych usług.

Paweł Kaczorowski, Wiesław Kulik
 

 

waga
   © Wszelkie prawa zatrzeżone - Kancelaria Radców Prawnych KONSULTANT Kaczorowski, Kulik spółka partnerska
10-540 Olsztyn, ul. D±browszczaków 18/5

Radca Prawny Olsztyn